Kỷ Niệm Chương Pha Lê

_Kỷ niệm Chương Pha Lê.

_Pha Lê loại 1. 23cmx7cm

_Hàng cao cấp nhập khẩu.

_Giá cả uy tín chất lượng.